THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 4
  • Đã online: 1514257
GIỚI THIỆU » Thành tích

Thành tích

Huân chương Lao động hạng 2 của Chính phủ.

Huy chương vàng chất lượng cao của Bộ Xây dựng

Tăng trưởng kinh tế 5 năm (2001-2005)

                            Doanh số      Lợi nhuận

Năm 2001            100%              100%
Năm 2002            128%              106%
Năm 2003            165%              143%
Năm 2004            144%              154%
Năm 2005            194%              184%

Chứng nhận hệ thống quản lý chuỗi hành trình sản phẩm 2013 (FSC-CoC)

 

CHỨNG NHẬN
TIỆN ÍCH